Dommelbaorzedurp heeft een nieuw bestuur!

Tijdens een extra ledenvergadering op donderdag 18 april is unaniem een nieuw bestuur gekozen. Toine van de Ven is benoemd als nieuwe voorzitter. Samen met Eric Marechal, Renée Venrooij-Schenkelaars, Geert-Jan van den Heuvel, Robert Kluytmans en Paula Burgerhof vormt hij het nieuwe bestuur van de vereniging. Daarmee is de continuïteit geborgd en kan worden toegewerkt naar het carnavalsseizoen 2024-2025.

Dit nieuwe bestuur neemt het stokje over van het interim-bestuur dat de afgelopen maanden de vereniging draaiende heeft gehouden en samen met JJ, clubkes en horeca heeft gezorgd voor de afgelopen carnaval. Van de Ven bedankte tijdens de vergadering alle mensen die zich de afgelopen maanden hebben ingezet om carnaval te organiseren én om een nieuw bestuur bij elkaar te zoeken. Nu wordt het vizier vooruit gericht op het komende jaar. Daarbij werd aangegeven dat er ruimte moet zijn voor vernieuwing, de nadruk moet liggen op samenwerking én dat er naast clubkes en horeca ook wensen en ideeën van ‘gewone’ carnavalsvierders gehoord moeten worden.

Het nieuwe bestuur zal zich de komende periode buigen over voorstellen voor de toekomst, welke nog voor de zomer met de leden worden besproken. Zodat dit najaar het nieuwe carnavalsseizoen in Dommelbaorzedurp weer vol vertrouwen en enthousiasme van start kan gaan.