Openbare bijeenkomst over de toekomst van carnaval

Carnaval is van en voor iederéén; blijft dat zo?
Denk mee over de toekomst van carnaval in Vught

Carnaval is een prachtig volksfeest dat staat voor verbinding, verbroedering en heel veel saamhorigheid. Arm en rijk, links en rechts, jong en oud, carnaval is van en voor iederéén. Toch lijkt het animo voor carnaval in Vught terug te lopen. Daarom de vraag: heeft carnaval in Vught nog toekomst? We hopen het van harte, maar dat gebeurt alleen als we er ons samen voor inzetten. Alle inwoners worden opgeroepen om hierover mee te denken. Doet u mee?

Het traditionele carnavalsfeest in Vught staat helaas onder druk. Zo is er een groeiend tekort aan vrijwilligers en de belangstelling om zich actief in te zetten lijkt minder groot dan voorheen. Dat is erg jammer, want dit prachtige feest met een lange traditie heeft een belangrijke maatschappelijke waarde.

Daarom is er op woensdag 24 mei een open avond voor álle inwoners van Vught om mee te denken over carnaval in onze gemeente. U hoeft dus geen lid te zijn van een carnavalsvereniging om een bijdrage te kunnen leveren: hoe willen we in de toekomst ‘ons’ carnaval vieren? En wie en wat hebben we daarvoor nodig?

Vragenlijstje vooraf
Voor de open avond wil de organisatie graag weten wat uw gedachten zijn over carnaval in Vught. Zo kunnen we tijdens de bijeenkomst gericht het gesprek met elkaar aangaan. Hiervoor is een vragenlijstje opgesteld. Invullen kan tot uiterlijk maandag 22 mei. Scan de QR-code en u kunt aan de slag.

Kom naar de bijeenkomst
De bijeenkomst op woensdag 24 mei is een interactieve avond. U hebt een mobiele telefoon nodig. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Datum:            woensdag 24 mei
Locatie:           Van der Valk hotel, Bosscheweg 2 in Vught
Inloop:             vanaf 19.30 uur
Start:               20.00 uur