Verdrietig besluit

Het bestuur van Dommelbaorzedurp voelt zich genoodzaakt om na afronding van dit carnavalsseizoen haar functies neer te leggen vanwege een tekort aan vrijwilligers.

Het bestuur van Dommelbaorzedurp heeft op 18 april jongstleden een extra ledenvergadering bijeen geroepen. In alle openheid is aan de leden uitgelegd dat het bestuur kampt met een zware onderbezetting. Meerdere bestuursfuncties zijn al geruime tijd vacant en ook voor de diverse commissies zijn geen vrijwilligers meer te vinden.

De zittende bestuursleden zijn hierdoor al enkele jaren belast met dubbele, soms driedubbele functies. Dit vergt dusdanig veel tijd en energie dat het niet langer te combineren is met hun persoonlijke leven. De organisatie van carnaval kan niet nog langer gedragen worden in deze krappe bezetting. Het bestuur ziet zich daarom helaas genoodzaakt om na de afronding van dit carnavalsseizoen af te treden. De vereniging Dommelbaorzedurp heeft zeer dringend versterking nodig en de vraag naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers voor de diverse commissies is nijpend.

In overleg met burgemeester Roderick van de Mortel is besloten om deze vraag breed te trekken naar de gehele Vughtse gemeenschap. Er zal op korte termijn een openbare bijeenkomst georganiseerd worden om transparant te kunnen onderzoeken hoe de toekomst van carnaval in Dommelbaorzedurp eruit ziet. Eenieder die zich betrokken voelt bij ons mooie stukje cultureel erfgoed kan tijdens de bijeenkomst zijn of haar stem laten horen. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk.