D'n Bertus voor Freddy Heiderich

De argumentatie van het bestuur voor deze onderscheiding was dat Freddy Heiderich zich al vele jaren verdienstelijk maakt op het culturele en carnavaleske vlak voor Vught en Dommelbaorzedurp. Zo heeft Freddy Heiderich zich hard gemaakt voor goede faciliteiten voor de amateurkunst en voor het voortbestaan van Theater de Speeldoos, en heeft hij initiatieven genomen voor vele culturele instellingen. Als horecamanager van Theater de Speeldoos biedt hij onderdak aan diverse verenigingen, waaronder Harmonie Kunst en Vriendschap, CV De Knolderapen, CV Net Zat, CV De Kaoter is veur Laoter en CV Danmârzo. Ook stelt hij deze locatie al vele jaren tijdens carnaval beschikbaar als Prinsenhof, de residentie van Z.D.H. Prins Alfredo. Freddy Heiderich zet zich al jaren met onvermoeibare en creatieve gastvrijheid in voor allerlei Vughtse en carnavaleske evenementen, waaronder d’n Opmaot en de Ouverturelure. Verder is hij al jaren actief betrokken bij de exploitatie van de horeca van tennisvereniging Bergenshuizen. Freddy is een praktische en meedenkende samenwerkingspartner die altijd open en eerlijk zijn mening geeft. Dommelbaorzedurp ziet giganten als Freddy Heiderich dan ook als het beste toonbeeld van de carnavaleske pracht en praal op het gehele culturele terrein, die in Dommelbaorzedurp en daarbuiten hogelijk wordt gewaardeerd.