In Memoriam John Weerheijm 1945 - 2020

Ons bereikte het trieste bericht dat in vrede en rust met alle lichtpuntjes van een ieder rond het middaguur op donderdag 24 december 2020 ons erelid John Weerheijm is overleden.
John was een actief, gedreven en bestuurlijke mens.
Een bescheiden Dommelbaorzedurper is van ons heen gegaan
Onder een kleine opsomming van zijn vrijwilligerswerk voor zijn Dommelbaorzedurp.

1998 D’n Balkenbreier
Daar John Weerheijm zeer veel energie en uitvoering stak in de evenementen van Dommelbaorzedurp heeft John op voordracht van de Evenementencommissie in 1998
D’n Balkenbreier in ontvangst mogen nemen.

2001 De Prinsensjaal
De Prinsensjaal werd uitgereikt aan John Weerheijm en wel om de volgende redenen: John Weerheijm, jarenlang secretaris van het bestuur van Dommelbaorzedurp, is altijd tegenstander geweest van het uitreiken van onderscheidingen aan medebestuursleden. Daarentegen was hij toch zeer verrast de Prinsensjaal in ontvangst te mogen nemen. Hij was voor deze toekenning door zijn medebestuursleden bewust om de tuin geleid. Met deze Prinsensjaal van Carnaval 2001 eert de vereniging de inzet van deze aimabele Dommelbaorzedurper. John Weerheijm was een zeer gedreven mens. In 1991 begon hij als lid van de evenementencommissie en twee jaar later nam hij het secretariaat van Jos van der Meijden over. Hij was een harde, bescheiden werker en verbleef het liefst achter de schermen. De secretaris stroomlijnde de vergadercultuur van de vereniging, zette een voortreffelijk dossier op en bezocht steevast de evenementen van de aangesloten clubs. Daarnaast stond hij zijn mannetje op de werkvloer. Hij zat achter de kassa, bezorgde na de carnavalsmis fruitmanden en bloemen aan chronisch zieken, bracht de post persoonlijk rond en onderhield een prima band met de stichting Jeugd- en Jongerencarnaval. Na de radicale bestuurswisseling was John Weerheijm bereid de continuïteit in het bestuur te waarborgen en hielp vervolgens ook het nieuwe bestuur mede op de rails zetten. Bron: archief van Dommelbaorzedurp

2006 Erelid van vereniging Dommelbaorzedurp
John Weerheijm erelid van de vereniging Dommelbaorzedurp, dit als blijk van opperste waardering voor de vele jaren dat John zich heeft ingezet voor Dommelbaorzedurp en zijn jarenlange uiterste als actieve bestuurder dit mede door zijn onuitputtelijke inzet, kennis en wijze raad van het financiële secretariaat, of op logistiek- organisatorisch terrein.
John Weerheijm heeft Dommelbaorzedurp op de kaart gezet door zijn communicatieve, organisatorische en creatieve zin, en zich een ware ambassadeur voor het Dommelbaorzedurpse Carnaval getoond.

Lid Evenementencommissie 1991 t/m 1992
Secretaris 1994 t/m 2001
D’n Balkenbreier 1998
De Prinsensjaal 2001
Voorzitter DBFD 2004 t/m 2006
Erelid Dommelbaorzedurp 2006

Namens het Bestuur van DBD en de Dommelbaorzedurpers, heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies, in gedachte bij zijn vriendin Elly, de kinderen, familie en vrienden.

Wim de Kroon
Durpspensionaoris/Hofarchivaris Dommelbaorzedurp