Communiqué voor onze Dommelbaorzedurpers

Gelet op de veiligheid en gezondheid, de richtlijnen van het R.I.V.M, de daar aan gekoppelde maatregelen van de landelijke overheid, de adviezen van de Brabantse Carnavals Federatie en de reeds genomen besluiten van veel grote en andere Carnavalsrijken in Brabant en Limburg, hebben wij het moeilijke besluit moeten nemen om alle festiviteiten omtrent carnaval 2021 niet te gaan organiseren. Alle fysieke activiteiten waarbij mensen samen komen voor en tijdens carnaval gelasten wij af.

Er zal dus geen fysieke aankomst van onze Hoogheid zijn, geen intocht, geen onthulling van Brordus en Brorda en geen optocht en kinderoptocht. Er zullen in dit bijzondere carnavalsjaar dan ook geen onderscheidingen worden uitgereikt.

Ook onze zuster organisatie Jeugd- en Jongerencarnaval Vught heeft onlangs dit moedige besluit moeten nemen. Er zal dit jaar geen Jeugdprins(es) zijn en met de reeds aangemelde kinderen voor de Jeugdprinsengroep wordt bekeken of er voor hen nog iets is te bieden op een kleinere schaal.

Wij zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om enkele protocollaire handelingen behorend bij carnaval op een andere manier bij u thuis te brengen. Dit om het carnavals gevoel niet helemaal verloren te laten gaan en het waakvlammetje aan te houden om er met elkaar in het nieuwe seizoen 2021- 2022 weer vol tegenaan te gaan.

Tot slot willen wij alle clubkes en horeca-ondernemers, vrijwilligers en alle Dommelbaorzedurpers heel veel sterkte wensen in deze moeilijke tijd. Let op elkaar en blijf gezond.

Namens het Bestuur van Dommelbaorzedurp,

Reinier Straatman,  Voorzitter