DEUN EN DENDER AFGELAST.

Deun en Dender in het nieuwe seizoen kan niet plaatsvinden”

Door de onzekere toekomst omtrent de ontwikkeling van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s en mede daardoor gebrek aan animo bij een meerderheid van de muziek makende clubkes, heeft het Bestuur, rekening houdend met de veiligheid en de praktische onmogelijkheden van een goede voorbereiding, besloten de Deun en Dender voor het nieuwe seizoen niet te laten doorgaan.

Deun en Dender is het jaarlijks liedjesfestijn waar via een competitie het jaarlijkse nieuwe Carnavalsnummer voor Dommelbaorzedurp wordt gekozen. Dit nieuwe seizoen is het motto “Ge blèft mar Plèkke” Traditioneel is Deun en Dender ook de opening van het nieuwe Carnavalsseizoen wat door Prins Alfredo wordt geopend.

Het Bestuur heeft deze beslissing genomen in nauw overleg met de muziek makende clubkes en beraad zich nog over de overige evenementen in aanloop naar Carnaval.

Om toch het verenigings gevoel te kunnen vasthouden zal onze Evenementencommissie zich begin september, in samenwerking met de clubkes, beraden over een alternatief Coronaproof evenement.

Via de facebookpagina en de website probeert Dommelbaorzedurp u van haar plannen op de hoogte te houden.