Uitstel Jubeleumweekeind 6x11

De Jubileumcommissie Dommelbaorzedurp 6 x 11 en het Dagelijks Bestuur van Dommelbaorzedurp zien zich genoodzaakt, door de maatregelen die vandaag door het kabinet zijn genomen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, het hele evenement Jubileum Dommelbaorzedurp 6x11 tot een nader te bepalen datum uit te stellen.

Het Dagelijks bestuur en de Jubileumcommissie vergaderen komend weekend omtrent een alternatieve datum en zullen u daarover zo snel mogelijk berichten.

In het vertrouwen op uw begrip voor deze maatregel en medewerking aan een nieuw vast te stellen weekend verblijven, met hartelijke groet,

Reinier Straatman, Voorzitter Dommelbaorzedurp

Maarten van Oers, Voorzitter Jubileumcommissie 6x11.