De Dommeldurper komt er weer aan

Beste Dommelbaorzedurpers,

De Carnavalskrant “De Dommeldurper” zal de komende weken weer huis aan huis worden verspreid. De bezorgers kunnen van 25 januari t/m 10 februari bij u aanbellen om dit schitterende carnavalsmagazine persoonlijk aan u te overhandigen en zij hopen dat u een bijdrage heeft voor de collectebus.

De collecte wordt gehouden om de zieken, die bij de organisatie zijn aangemeld of mensen die niet meer in staat zijn carnaval te vieren, een bosje bloemen aan te bieden. Deze boeketjes worden na de Carnavalsmis in de Paulus en St Jan Kerk verdeeld en door Dommelbaorzedurpers bij de mensen thuis gebracht. Daarnaast wordt de opbrengst gebruikt om kinderen tijdens en na de optocht van een traktatie te voorzien.  Ook worden de prijzen en bekers voor de Grote- en Kinderoptocht hiermee gefinancierd. Het is beslist niet de bedoeling dat de opbrengst wordt gebruikt voor eigen consumptie in wat voor vorm dan ook.

Het Bestuur spreekt de wens uit dat u de verspreiders van de Dommeldurper, die door weer en wind deze kranten bezorgen, niet tevergeefs bij u aan laat bellen. Mocht u na 10 februari nog geen Dommeldurper hebben ontvangen dan kunt u een email sturen aan het secretariaat van Dommelbaorzedurp secretariaat.dbd@gmail.com. Wij gaan dan proberen alsnog deze Dommeldurper bij u te bezorgen. Het bestuur wenst u veel lees plezier bij het lezen van de Dommeldurper.