In Memoriam Ad Theunissen

Bijzonder bedroefd en met pijn in ons Blauw Gele Hart doen wij u melding van het overlijden van onze penningmeester en lid van het Dagelijks Bestuur van onze vereniging Ad Theunissen.

Alhoewel wij wisten dat Ad erg ziek was en dat zijn kans op herstel bijzonder klein was, bleef Ad optimistisch en greep elke kans op behandeling of therapie aan. Zijn toch nog plotselinge overlijden overrompelt ons. Wij zullen Ad verschrikkelijk gaan missen.

Het Bestuur condoleert de nabestaanden van harte en wenst hen heel veel sterkte met dit grote verlies.

 

In Memoriam Ad Theunissen

Ad trad in 2014 aan als Penningmeester bij onze verenging. Hij nam het stokje over van Adrie Hoogendoorn en al heel snel wist Ad de boekhouding van Dommelbaorzedurp tot in de finesses te administreren, onderhouden en behouden. Met grote accuratesse kon hij elke uitgave van onze vereniging verantwoorden het geen ook ieder jaar werd geconstateerd door de kascontrole commissie die Ad telkens opnieuw complimenteerde met de gevoerde administratie.

Die zelfde zorgvuldigheid toonde hij ook als bestuurder van onze vereniging. Hij was daarbij niet alleen kundig maar ook nog eens een lieve aimabele persoonlijkheid waarvoor een ieder snel sympathie had. Ad heeft zich ook hier 100% voor ingezet. Hij was een man van de tijd en afspraak.

Daarnaast was Ad ook zeer betrokken bij de Bouwhal van Dommelbaorzedurp. Regelmatig liet hij daar zijn neus zien en hield hij in de gaten wat er gebouw technisch moest gebeuren en hoe dat gefinancierd moest worden.

Ad was een carnavalsvierder bij uitstek en liefhebber van de Carnavals muziek in het bijzonder. Hij deed dat graag in Oeteldonk waar hij ook ieder jaar te vinden was. Dat laat niet weg dat Ad zeer betrokken was bij Dommelbaorzedurp. De voorbereidingen zijn voor een bestuurder de belangrijkste taken en dat deed hij, al of niet in samenspraak met mede bestuursleden, altijd perfect. Hij was wel ieder jaar op de Prinsenbrunch aanwezig.

In de loop van de jaren werd duidelijk dat er bij Ad de gevreesde ziekte kanker was vastgesteld. Ondanks deze verschrikkelijke ziekte bleef Ad een positief man en bleef hij geïnteresseerd in de ander. De ongemakken gepaard gaan met zijn ziekte weerhielden hem niet tot op het laatst nog vergaderingen bij te wonen en vergunning aanvragen voor te bereiden.

Zo konden wij Ad, nog maar 9 dagen geleden, vol trots een cheque zien ontvangen als gevolg van de Rabobank Clubactie. Niemand kon toen bevroeden dat dat het laatste openbare optreden van Ad zou zijn.

 

Wij troosten ons met de gedachten dat Ad nu eindelijk van zijn pijn verlost is en zijn eeuwige rust heeft.

Ad bedankt voor al je inzet !  We gaan je missen in Dommelbaorzedurp

 

Namens het Bestuur van Dommelbaorzedurp

Reinier Straatman, Voorzitter