d'n Dommeldurper

De Dommeldurper is een speciale jaarlijks terugkerende editie van de Dommelbaorzedurpse krant. Hij wordt enkele weken voor Carnaval deur aan deur aangereikt en loopt in tijd en planning volledig parallel aan de Dommelbaorzedurpse huis aan huis collecte. De  Dommeldurper verscheen van oorsprong in krantvorm, en besteedde tot 1968 alleen aandacht aan het Carnaval voor de ’grote’ Dommelbaorzedurpers. Begin zeventiger jaren werd de inbreng van het ’jonge’ Carnaval steeds groter en zo groeide De Dommeldurper uit tot wat hij nu is: de brenger van het allerlaatste Carnavalsnieuws, omlijst met heel veel foto’s en illustraties, en op de linker pagina meestal advertenties van bedrijven die zo laten zien dat zij Dommelbaorzedurp een warm hart toedragen. Omdat De Dommeldurper nastreeft actueel en persoonlijk nieuws te brengen, zullen de kabelkrant en Internet altijd het nakijken hebben. Bovendien zal De Dommeldurper over enkele jaren naar alle waarschijnlijkheid ook digitaal verkrijgbaar zijn.