Onze Veldwachter

Veldwachter Janus Vattum

Als er één pietje-precies in Dommelbaorzedurp rondfietst, dan is het Veldwachter Janus Vattum wel. Hij laat zich ook aanspreken met ’Veldwachter’ en is rechtstreeks verantwoording schuldig aan Burgervaojer Ties. De Veldwachter kan zijn werk onmogelijk verrichten zonder zijn stoere stalen stokpaard, zijn 2-wielige steun en toeverlaat: de pédaleur. Zo kan hij vrijwel overal tegelijk zijn en is dan ook altijd bereikbaar voor overleg. Een enkele keer een vermaning gevend en als het echt niet anders kan, corrigerend, en ja: zelfs beboetend optredend. Met steeds de Dommelbaorzedurpse regelgeving paraat onder zijn dienstpet. Het onmogelijk grote takenpakket van de Veldwachter laat zich niet op een enkel A4'tje samenvatten. Vandaar nu volgend een supersnelle vogelvlucht door zijn takenpakket met een opsomming van zijn primaire taken. Op de allereerste plaats ziet Veldwachter Janus Vattum erop toe dat iedereen, binnen en buiten het protocol, zijn of haar plaats weet en Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Alfredo te allen tijde aanspreekt of aan laat spreken met kortweg ’Doorluchtige Hoogheid’ of nog korter ’Hoogheid’. Ook ziet hij erop toe dat iedereen, maar dan ook iedereen, genoeg plek heeft om de Hoogheid aan te zien komen, voorbij te zien gaan en na te wuiven. Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde voor de Hoogheid en diens aanhang. Mocht de Hoogheid om de een of andere reden vermist raken, dan is het de Veldwachter die als eerste deze vermissing moet constateren. Het is ook nu weer de Veldwachter die vervolgens dusdanige maatregelen neemt dat de vermissing van Z.D.H. Prins Alfredo binnen een zo kort mogelijke termijn zijn einde beleeft. De Veldwachter dient zijn meerdere, Burgervaojer Ties, vanuit zijn visie en kunde desgewenst gevraagd of ongevraagd van advies. Terwijl de Veldwachter alle voorgaande puntjes punctueel uitvoert, wijkt hij nagenoeg niet van de zijde van Z.D.H. Prins Alfredo, Burgervaojer Ties en Mijnheer de Adjudant.