De Durpspensionaoris

De tijd gaat verder en Dommelbaorzedurp groeit en bloeit, democratiseert en pluriformeert en steunt daarbij op de jarenlange ervaring van enkele verstandige Dommelbaorzedurpers. Personen die zo langzamerhand tot eminenties zijn verworden. Maar ons durpke kan niet zonder hun wijsheid en wil ze daarom behouden. Dan rest maar een oplossing: verheffen tot Mevrouw of Mijnheer de Durpspensionaoris die te allen tijde, gevraagd of ongevraagd in zaken aangaande Dommelbaorzedurp mag adviseren. En dat is tot nu toe het allerhoogste wat een Dommelbaorzedurper in dit ondermaanse kan bereiken.

Die graad van wijsheid hebben bereikt:

2000 2001 2013
Rob Hoendervangers Tiny Nabbe Wim de Kroon