Reglement carnavalsoptocht Dommelbaorzedurp

 1. De deelnemers dienen zelf er voor te zorgen dat het aan hen toegekende startnummer duidelijk zichtbaar is aangebracht in de vorm van een juist gekleurd oppervlak met daarop het nummer. Zonder startnummer kan de optocht-jurie u niet jureren en kunt u gediskwalificeerd worden.

 2. Bij het aanrijden/lopen bij de startplaats dient u direct naar de voor u gereserveerde plaats te gaan. U dient hierbij de aanwijzingen van de optochtcommissie en de ordercommissarissen op te volgen. U dient uiterlijk om 13.30 uur aanwezig te zijn, en om 14.00 uur opgesteld te staan.

 3. De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor de juiste verzekering. Dit zowel voor, tijdens en na de optocht. Vooral gemotoriseerde voertuigen dienen er van overtuigd te zijn dat zij met hun voertuig aan optochten deel mogen nemen. Niet alle verzekeringen dekken eventuele schade aangericht of opgelopen tijdens een optocht.
  Daarnaast dient alles in een deugdelijke staat te zijn. De optochtcommissie heeft het recht U uit te sluiten van de optocht indien zij vinden dat U met ondeugdelijk materiaal deelneemt.

 4. De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor veiligheidsmaatregelen tijdens het aanrijden en naar huis gaan.

 5. De optochtcommissie adviseert een brandblusser en een EHBO kit aanwezig te hebben in elk rijdend/rollend voertuig/wagen. 

 6. Men kan zich inschrijven in 3 categorieën;
  • ​Wagens
  • Grote Loopgroepen (min. 10 personen)
  • Kleine groepen (minder dan 10 pers.) en/of individuele
 7. Wagens:

  • De maximale hoogte van Uw bouwwerken bedraagt 4.20 meter (dit i.v.m. de spoorwegovergang)
  • Minimale lengte bouwwerk 5.00 meter, maximaal 12.00 meter (dit is excl. Het trekkend/duwend voertuig).
  • Minimale breedte bouwwerk 2.20 meter, maximaal 3.60 meter.
 8. Controle van maten m.b.t. categorie indeling geschiedt voor aanvang van de optocht. Een ieder (dus ook groepen) die mee doet met een kleinere wagen dan de eisen in de categorie wagens wordt automatisch onder een andere categorie geplaatst. De lengte en breedte van het bouwwerk wordt nagemeten voor aanvang van de optocht.

 9. Interactie met het publiek of een ludieke act maakt een optocht kleurrijk en aantrekkelijk. Gezien de doorloop is dit gelimiteerd tot maximaal 150 seconden

 10. U kunt zelf muziek ten gehore brengen of gebruik maken van mechanische muziek. Deelnemers met een muziekinstallatie dienen rekening te houden met de andere deelnemers, vooral als deze zelf muziek willen spelen. Het maximale aantal decibellen uit geluidsinstallaties mag niet hoger komen dan 85 DB. 

 11. Tijdens de carnavalsoptocht is alcoholisch drankmisbruik niet toegestaan (U bent weggebruiker en U bent deelnemer van een kleurrijke optocht waarvan een positieve uitstraling verwacht wordt). Voor bestuurders van gemotoriseerde voertuigen die deelnemen aan de optocht, is het niet toegestaan met alcoholische drank op het voertuig te besturen hier geld wel de wegen wegenverkeerswet. Bij overtreding van deze regels kunt U worden uitgesloten van verdere deelname.

 12. Het is toegestaan om achter op de wagen reclame te maken. Het reclame bord mag echter niet groter zijn dan in totaal ½ vierkante meter per deelnemer/wagen. 

 13. Gedurende het opstellen, verloop en tot kort na de beëindiging van de optocht dient U de aanwijzingen van de optochtcommissie op te volgen.

 14. In voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury. 

Indien U vragen, suggesties, opmerkingen of klachten heeft, kunt U deze kenbaar maken door te schrijven naar de voorzitter van de evenementencommissie, per mail: optochten.dbd@gmail.com