Carnaval in Dommelbaorzedurp (sinds 1947)

Toen Frederik Hendrik in 1629 vanuit zijn hoofdkwartier, Kasteel Maurick, zijn Staatse Troepen de stad 's Hertogenbosch liet innemen, verdreef hij daarmee ook het Spaanse adellijk geslacht De Nezroab é Lemmod á Lavanrac. Eeuwen gingen voorbij in afwachting van een levensteken van dit roemrijke geslacht. Maar niets daarvan; tot in de midden vijftiger jaren van de 20e eeuw onze eigenste Boer Brordus tijdens een verblijf in Spanje dit vermiste geslacht van de Alfredo's opdook. Daarmee had hij meteen alle argumenten in handen om jaarlijks de dan regerende telg uit de Dynastie der Alfredo's uit te nodigen voor een bezoek aan zijn dorp en hem mee onder te dompelen in het feest dat zijn onderdanen daar voor hem aanrichten.

Op 9 maart 1947 meldt de eerste "Vughtse Carnavalsvereniging De Vrolijke Trekkers"dat zij per die data is opgericht. Voorzitter Jo van Keulen dirigeert zijn vereniging alras naar het buurdorp Oeteldonk om er in de Grote Optocht met meegebracht paard en wagen te gaan pralen.