Reglement Deun en Dender

versie 1.5

Algemeen

 1. Deun en Dender is het evenement waarbij de verkiezing van het Dommelbaorzedurps Carnavalslied voor het aankomende carnaval centraal staat.
   
 2. Deun en Dender vindt plaats op de zaterdag voorafgaande aan het kwekfestijn in Oeteldonk in zaal Elzenburg, Brabantlaan 1 te Vught.
   
 3. De volgorde van optreden wordt vastgesteld door middel van loting, direct voor aanvang van het programma.
   
 4. De optredende club mag met muziek het podium betreden en met muziek het podium verlaten. Het geheel van de optredende club dient wel binnen het aangegeven podium te gebeuren.
   
 5. De deelnemers zijn verplicht alle meegenomen attributen na afloop weer mee te nemen. Dommelbaorzedurp is niet verantwoordelijk voor de achtergelaten spullen.
   
 6. Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp is niet aansprakelijk voor schade of verlies van instrumenten of andere persoonlijke bezittingen. Het tijdelijk opbergen van instrumenten geschied op eigen verantwoording.
   
 7. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van Dommelbaorzedurp.

Inschrijving

 1. Inschrijfkosten voor deelnemers die geen lid zijn van de organisatie Dommelbaorzedurp, bedragen € 44,00. Dit bedrag dient bij inschrijving te worden voldaan. Clubs die zijn aangesloten bij de organisatie, zijn vrijgesteld van inschrijfkosten.
   
 2. Uiterlijke datum van inschrijving is 1 oktober voorafgaande aan het evenement. Het volledige inschrijvingsformulier dient, onder bijvoeging van de in art. 10 en art. 11 genoemde stukken, bij de organisatie te zijn ingeleverd.
   
 3. Deelnemers dienen tekst en muziek van hun lied (zie art 9) als volgt in te zenden:
  1. Partituur / arrangement;
  2. Tekst;

  ​Beide onderdelen afzonderlijk en duidelijk op A4 formaat en in 5-voud. Gelieve in deze stukken geen namen van groepen, componisten en tekstdichters te vermelden.
   

 4. In een gesloten enveloppe de naam van de tekst- en arrangeur schrijver inleveren. Op de voorkant van de enveloppe de naam van de desbetreffende club vermelden.

Deelnemen

 1. Deelnemers, hetzij groepen of individuelen, dienen in Dommelbaorzedurp of in Kneutergat woonachtig te zijn, en/of daar hun thuishonk en/of domicilie te hebben of daar zijn ingeschreven. Muzikale begeleiding uit andere plaatsen is alleen dan toegestaan als de organisatie daar vooraf toestemming aan heeft verleend.
   
 2. Iedere deelnemer mag slechts meedoen met één lied.
   
 3. Iedere deelnemende kapel/band mag maximaal twee andere deelnemers begeleiden.
   
 4. Het is niet toegestaan dat voorzangers voor meer dan een deelnemer optreden.
   
 5. Zelfstandig optreden van individuele groepen, waarvan de leeftijd beneden de 16 jaar ligt, is niet toegestaan. Deelname alleen na overleg met en toestemming van de organisatie.

Lied

 1. Het lied moet voldoen aan de volgende eisen:
  1. Het moet betrekking hebben op carnaval en duidelijk passen in de sfeer van Dommelbaorzedurp, zowel wat tekst als muziek betreft.
  2. De tekst moet origineel zijn en mag niet eerder in de openbaarheid zijn gebracht.
  3. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een eigen compositie is overname (geheel of gedeeltelijk) van bestaande melodieën toegestaan. In dat geval is men verplicht om de bron te vermelden, echter men komt niet in aanmerking voor een prijs. Indien het voorgaande niet gebeurt, zal diskwalificatie volgen.
    
 2. De maximale tijdsduur is vier minuten.
   
 3. Iedere deelnemer die zijn/haar lied in de openbaarheid brengt voor de verkiezing wordt van deelname uitgesloten.
   

CD / DVD Opnames

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor om, in overleg met de deelnemers, een CD/DVD uit te brengen onder auspiciën van carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp.
   
 2. De organisatie Dommelbaorzedurp zou het zeer op prijs stellen als alle deelnemers aan de Deun en Dender mee zouden werken aan het tot stand brengen van een jaarlijkse CD/DVD met alle nummers van Deun en Dender erop.
   
 3. Vanzelfsprekend zorgen de deelnemers voor een representatieve presentatie voor de opnamedag, om zo mede te zorgen voor een mooi stukje cultureel erfgoed en dat deze unieke carnavalsnummers bewaard blijven!
   
 4. Over het tijdstip kunnen afspraken gemaakt worden, met de opname coördinator.
   
 5. Afhankelijk van de winnaar wordt er een tijdstip gekozen met de winnende club om de CD/DVD uit te laten reiken door Prins Alfredo. Overige CD’s /DVD’2 worden op een later tijdstip uitgereikt aan de andere clubs.
   
 6. Met betrekking tot de verkoop van de CD’s /DVD’s verzoeken wij iedere deelnemer zorg te dragen voor de verkoop van 10 CD's/DVD’s  zodat de Dommeldurpse bevolking kan genieten van deze unieke uitgave. De prijs wordt vooraf vastgesteld door carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp.

Jurering

 1. Het winnende lied wordt bepaald door procedure van jurering.
   
 2. Na het laatste optreden treedt de jury terug voor verder beraad. Dit zal maximaal 45 minuten duren.
   
 3. De uitslag wordt direct na het beraad van de jury bekend gemaakt
   
 4. Voor de 1e,2e en 3e plaats zullen prijzen worden uitgeloofd. Het winnende lied wordt tevens beloond met de wisseltrofee. Daarnaast zijn er herinneringsmedailles voor iedere deelnemer/deelnemende club.
   
 5. Tijdens de prijsuitreiking worden tevens de winnaars bekend gemaakt van beste arrangement en beste tekst. Daarnaast wordt de winnaar van de presentatieprijs, en de aanmoedigingsprijs bekend gemaakt.
   
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Op verzoek van de deelnemers kan in een later stadium een juryrapport worden uitgereikt.
   
 7. De winnaar van Deun en Dender is verplicht bij Jeugdprins(es)verkiezingen, Ouverturelure en de intocht van Prins Alfredo hun lied ten gehore te brengen.
   
 8. Bij het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen, wordt de desbetreffende club de 1e prijs ontnomen.