Het zijn rare tijden

Het zijn rare tijden. Vanavond zou traditioneel het seizoen 2020-2021 worden geopend door Z.D.H Prins AlfredoXX, het logo passend bij het motto " GE BLÈFT MAR PLÈKKE" worden onthuld en zou de Deun en Dender worden gehouden om het winnende carnavalsnummer van dit seizoen te verkiezen. Maar corona gooit veel roet in het eten. Geen Prinsenreceptie en geen Deun en Dender dit jaar. Is er dan helemaal niets? Nou, wij willen graag met jullie in contact blijven en proberen u op deze digitale, corona-proof wijze, toch het carnavals gevoel bij u thuis te brengen. Kijkt en oordeelt u zelf.

Communiqué voor onze Dommelbaorzedurpers

Gelet op de veiligheid en gezondheid, de richtlijnen van het R.I.V.M, de daar aan gekoppelde maatregelen van de landelijke overheid, de adviezen van de Brabantse Carnavals Federatie en de reeds genomen besluiten van veel grote en andere Carnavalsrijken in Brabant en Limburg, hebben wij het moeilijke besluit moeten nemen om alle festiviteiten omtrent carnaval 2021 niet te gaan organiseren. Alle fysieke activiteiten waarbij mensen samen komen voor en tijdens carnaval gelasten wij af.

Er zal dus geen fysieke aankomst van onze Hoogheid zijn, geen intocht, geen onthulling van Brordus en Brorda en geen optocht en kinderoptocht. Er zullen in dit bijzondere carnavalsjaar dan ook geen onderscheidingen worden uitgereikt.

Ook onze zuster organisatie Jeugd- en Jongerencarnaval Vught heeft onlangs dit moedige besluit moeten nemen. Er zal dit jaar geen Jeugdprins(es) zijn en met de reeds aangemelde kinderen voor de Jeugdprinsengroep wordt bekeken of er voor hen nog iets is te bieden op een kleinere schaal.

Wij zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken om enkele protocollaire handelingen behorend bij carnaval op een andere manier bij u thuis te brengen. Dit om het carnavals gevoel niet helemaal verloren te laten gaan en het waakvlammetje aan te houden om er met elkaar in het nieuwe seizoen 2021- 2022 weer vol tegenaan te gaan.

Tot slot willen wij alle clubkes en horeca-ondernemers, vrijwilligers en alle Dommelbaorzedurpers heel veel sterkte wensen in deze moeilijke tijd. Let op elkaar en blijf gezond.

Namens het Bestuur van Dommelbaorzedurp,

Reinier Straatman,  Voorzitter

Uitstel Jubeleumweekeind 6x11

De Jubileumcommissie Dommelbaorzedurp 6 x 11 en het Dagelijks Bestuur van Dommelbaorzedurp zien zich genoodzaakt, door de maatregelen die vandaag door het kabinet zijn genomen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, het hele evenement Jubileum Dommelbaorzedurp 6x11 tot een nader te bepalen datum uit te stellen.

Het Dagelijks bestuur en de Jubileumcommissie vergaderen komend weekend omtrent een alternatieve datum en zullen u daarover zo snel mogelijk berichten.

In het vertrouwen op uw begrip voor deze maatregel en medewerking aan een nieuw vast te stellen weekend verblijven, met hartelijke groet,

Reinier Straatman, Voorzitter Dommelbaorzedurp

Maarten van Oers, Voorzitter Jubileumcommissie 6x11.

Jubileum logo

Gisterenavond na de sleuteloverdracht heeft onze Burgervaojer het motto voor volgend jaar bekend gemaakt. Dat luidt;

  Al 66 jaor un wèrrum gevûûl 

Wij wensen jullie veel creativiteit toe om hiermee weer aan de slag te gaan.

DVD klets bestellen

Beste Dommelbaorzedurpers de DVD van de Dommelbaorzedurpse Klets 2017 is te koop.

De DVD is prachtig geworden met acht Ton kletsers.

Deze DVD is tot stand gekomen door Image –Line  van Adrie Suykerbuyk en te bestellen bij het secretariaat van Dommelbaorzedurp voor € 11,-

Secretaris Dommelbaorzedurp Bernadettte Geubels. Tel: 06 - 23 68 03 15. E-mail secretariaat.dbd@gmail.com

Welkom in Dommelbaorzedurp

Dommelbaorzedurp is het carnavalsdorp van Baarzen tot Dommel waarvan de grenzen toevallig parallel lopen aan die van Vught.

Carnaval is een prachtig stuk cultureel erfgoed.
Carnaval, vier dagen de omgekeerde wereld.
Een feest met een diepere betekenis, dat op onze eigen Dommelbaorzedurpse schaal gevierd dient te worden met alle Baorzen en Baorzinnen.

Prins Alfredo XX