Voordracht Carnaval in Dommelbaorzedurp

In Dommelbaorzedurp vinden we het heel belangrijk dat de jeugd zo vroeg mogelijk betrokken wordt bij carnaval om zo deze oeroude Brabantse traditie door te kunnen geven. Om deze reden wordt er door de stichting Jeugd- en Jongerencarnaval (JJ) al sinds 1966 een Jeugdprinsengroep geformeerd. Deze groep enthousiaste kinderen met haar residentie in Elzenburg trekt tijdens carnaval door het dorp en gaat op bezoek bij verschillende instellingen in het kielzog van de grote Prinsengroep. 

Om de kinderen en de leerkrachten wat beter wegwijs te maken in de tradities en de geschiedenis van Dommelbaorzedurp, is het mogelijk om enkele prominente Dommelbaorzedurpers een keer uit te nodigen op school om een voordracht te houden over carnaval. Zij zullen dan in vol ornaat en met allerlei echte carnavalsattributen langskomen op school om gedurende één à twee uur een mooie presentatie te geven en alle vragen te beantwoorden van de kinderen en de leerkrachten.

Een dergelijke spreekbeurt is voornamelijk gericht op de bovenbouw, maar kan ook voor de onderbouw of een specifieke groep gehouden worden. Voor meer informatie over deze spreekbeurt, de Jeugdprinsengroep of de evenementen kun je contact opnemen met het secretariaat van Dommelbaorzedurp via secretariaat.dbd@gmail.com.