De Durpspensionaoris

De tijd gaat verder en Dommelbaorzedurp groeit en bloeit, democratiseert en pluriformeert, en steunt daarbij op de jarenlange ervaring van enkele verstandige Dommelbaorzedurpers. Personen die zo langzamerhand tot eminenties zijn verworden. Ons durpke kan niet zonder hun wijsheid. Dan rest ons maar één oplossing: verheffen tot mevrouw of mijnheer de Durpspensionaoris, die te allen tijde, gevraagd of ongevraagd, advies mag geven in zaken aangaande Dommelbaorzedurp. En dat is tot nu toe het allerhoogste wat een Dommelbaorzedurper in dit ondermaanse kan bereiken.

Die graad van wijsheid hebben bereikt:

2000 2001 2013
Rob Hoendervangers Tiny Nabbe Wim de Kroon