Reglement carnavalsoptocht Dommelbaorzedurp

 1. De deelnemers dienen er zelf voor te zorgen dat het aan hen toegekende startnummer duidelijk zichtbaar is aangebracht in de vorm van een juist gekleurd oppervlak met daarop het nummer. Zonder startnummer kan de Zjurie u niet jureren en kunt u gediskwalificeerd worden.

 2. Bij aankomst bij de startplaats dient u direct naar de voor u gereserveerde plaats te gaan. U dient hierbij de aanwijzingen van de optochtcommissie en de ordercommissarissen op te volgen. U dient uiterlijk om 13.30 uur aanwezig te zijn en om 14.00 uur opgesteld te staan.

 3. De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor de juiste verzekering, dit geldt voor zowel voor, tijdens als na de optocht. Vooral gemotoriseerde voertuigen dienen ervan overtuigd te zijn dat zij met hun voertuig aan optochten deel mogen nemen. Niet alle verzekeringen dekken eventuele schade aangericht of opgelopen tijdens een optocht. Daarnaast dient alles in een deugdelijke staat te zijn. De optochtcommissie heeft het recht u uit te sluiten van de optocht indien zij vinden dat u met ondeugdelijk materiaal deelneemt.

 4. De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor veiligheidsmaatregelen tijdens het aanrijden en naar huis gaan.

 5. De optochtcommissie adviseert de aanwezigheid van een brandblusser en een EHBO kit in elk rijdend/rollend voertuig. 

 6. Men kan zich inschrijven in 3 categorieën:
 • Wagens
 • Grote loopgroepen (minimaal 10 personen)
 • Kleine groepen (minder dan 10 personen) en/of individuelen​

Wagens:

 • De hoogte van uw bouwwerk bedraagt maximaal 4.20 meter (dit i.v.m. de spoorwegovergang)
 • De lengte van uw bouwwerk bedraagt minimaal 5.00 meter en maximaal 12.00 meter (dit is excl. het trekkend/duwend voertuig).
 • De breedte van uw bouwwerk bedraagt minimaal 2.20 meter en maximaal 3.60 meter.
 • Controle van de maten m.b.t. de categorie geschiedt voor aanvang van de optocht. Eenieder (dus ook groepen) die meedoet met een kleinere wagen dan vereist in de categorie wagens, wordt automatisch in een andere categorie geplaatst. De lengte en breedte van het bouwwerk worden nagemeten voor aanvang van de optocht.
 1. Interactie met het publiek of een ludieke act maakt een optocht kleurrijk en aantrekkelijk. Gezien de doorloop is dit gelimiteerd tot maximaal 150 seconden.
   
 2. U kunt zelf muziek ten gehore brengen of gebruik maken van mechanische muziek. Deelnemers met een muziekinstallatie dienen rekening te houden met de andere deelnemers, vooral als deze zelf muziek willen spelen. Het maximale aantal decibellen uit geluidsinstallaties mag niet hoger zijn dan 85 decibel. 
   
 3. Tijdens de carnavalsoptocht is alcoholisch drankmisbruik niet toegestaan (u bent weggebruiker en u bent deelnemer van een optocht waarvan een positieve uitstraling verwacht wordt). Voor bestuurders van gemotoriseerde voertuigen die deelnemen aan de optocht is het niet toegestaan met alcoholische drank op het voertuig te besturen, hier geldt de wegenverkeerswet. Bij overtreding van deze regels kunt u worden uitgesloten van verdere deelname.
   
 4. Het is toegestaan om achter op de wagen reclame te maken. Het reclamebord mag echter niet groter zijn dan in totaal ½ vierkante meter per deelnemer/wagen. 
   
 5. Gedurende het opstellen, verloop en tot kort na de beëindiging van de optocht dient u de aanwijzingen van de optochtcommissie op te volgen.
   
 6. In voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Zjurie. 

Indien u vragen, suggesties, opmerkingen of klachten heeft, kunt u deze kenbaar maken aan de voorzitter Evenementencommissie via: optochten.dbd@gmail.com