Carnaval in Dommelbaorzedurp (sinds 1947)

Toen Frederik Hendrik in 1629 vanuit zijn hoofdkwartier, Kasteel Maurick, zijn Staatse Troepen de stad 's Hertogenbosch liet innemen, verdreef hij daarmee ook het Spaanse adellijk geslacht De Nezroab é Lemmod á Lavanrac. Eeuwen gingen voorbij in afwachting van een levensteken van dit roemrijke geslacht. Maar niets daarvan. Totdat in het midden van de jaren vijftig van de 20e eeuw tijdens een verblijf van onze eigenste Boer Brordus in Spanje, dit vermiste geslacht van de Alfredo's opdook. Daarmee had Brordus meteen alle argumenten in handen om jaarlijks de dan regerende telg uit de Dynastie der Alfredo's uit te nodigen voor een bezoek aan zijn dorp en hem onder te dompelen in het feest dat zijn onderdanen daar voor hem aanrichten.

Op 9 maart 1947 werd de eerste Vughtse carnavalsvereniging "De Vrolijke Trekkers" opgericht. Voorzitter Jo van Keulen dirigeerde zijn vereniging alras naar het buurdorp Oeteldonk om er in de Grote Optocht met paard en wagen te gaan pralen.