Reglement Deun en Dender

Algemeen

 1. Deun en Dender is het evenement waarbij de verkiezing van het Dommelbaorzedurpse carnavalslied voor de aankomende carnaval centraal staat.
 1. Deun en Dender vindt plaats op de eerste zaterdag van november in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, Lidwinastraat 12C te Vught.
 1. De volgorde van optreden wordt vooraf vastgesteld, waarbij gekeken wordt naar logische indeling van deelnemers.
 1. De optredende club mag met muziek het podium betreden en met muziek het podium verlaten. Het geheel van de optredende club dient binnen het aangegeven podium te gebeuren.
 1. De deelnemers zijn verplicht alle meegenomen attributen na afloop weer mee te nemen. Dommelbaorzedurp is niet verantwoordelijk voor de achtergelaten spullen.
 1. Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp is niet aansprakelijk voor schade of verlies van instrumenten of andere persoonlijke bezittingen. Het tijdelijk opbergen van instrumenten geschiedt op eigen verantwoording.
 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Dommelbaorzedurp.

 

Inschrijving

 1. De uiterlijke datum van inschrijving is 8 oktober voorafgaand aan het evenement. Het volledige inschrijfformulier en de in art. 9 en art. 10 genoemde stukken dienen bij de organisatie te zijn ingeleverd uiterlijk 4 weken voorafgaand aan het evenement.
 1. Deelnemers dienen tekst en muziek van hun lied (zie art 8) als volgt in te zenden:
  1. Partituur/arrangement in drievoud
  2. Tekst in zesvoud

Beide onderdelen afzonderlijk en duidelijk op A4 formaat. Gelieve in deze stukken geen namen van groepen, componisten en tekstdichters te vermelden.

In een gesloten envelop de naam van de tekstschrijver en arrangeur inleveren. Op de voorkant van de envelop de naam van de betreffende club vermelden.

 

Deelnemen

 1. Deelnemers, groepen of individuelen dienen in Dommelbaorzedurp, Keiespellersdurp of Kneutergat woonachtig te zijn, daar hun thuishonk en/of domicilie te hebben of daar te zijn ingeschreven. Muzikale begeleiding uit andere plaatsen is alleen dan toegestaan als de organisatie daar vooraf toestemming aan heeft verleend.
 1. Iedere deelnemer mag slechts meedoen met één lied.
 1. Iedere deelnemende blaaskapel/band mag maximaal twee andere deelnemers begeleiden.
 1. Het is niet toegestaan dat voorzangers voor meer dan één deelnemer optreden.
 1. Zelfstandig optreden van individuele groepen, waarvan de leeftijd beneden de 16 jaar ligt, is niet toegestaan. Deelname alleen na overleg met en toestemming van de organisatie.

Lied

 1. Het lied moet voldoen aan de volgende eisen:
 1. Het moet betrekking hebben op carnaval en duidelijk passen in de sfeer van Dommelbaorzedurp, zowel wat tekst als muziek betreft.
 2. De tekst moet origineel zijn en mag niet eerder in de openbaarheid zijn gebracht.
 3. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een eigen compositie is overname (geheel of gedeeltelijk) van bestaande melodieën en daarop een eigen tekst zingen toegestaan. In dat geval doet de deelnemer mee in een aparte categorie: Gin Dender mar Deun en is men verplicht om de bron te vermelden. Men komt niet in aanmerking om in de categorie Deun en Dender te winnen. In deze aparte categorie strijdt men voor de Gin Dender mar Deun Bokaal.
 4. Indien het vooraf inschrijven voor de juiste categorie niet gebeurt, zal diskwalificatie volgen.
 1. De maximale tijdsduur is vier minuten.
 1. Iedere deelnemer die zijn/haar lied in de openbaarheid brengt vóór de verkiezing wordt van deelname uitgesloten.

 

CD/DVD opnames

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor om, in overleg met de deelnemers, opnames te maken en uit te brengen onder auspiciën van carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp.

Jurering

 1. Het winnende lied wordt bepaald door procedure van jurering.
 1. Na het laatste optreden treedt de jury terug voor verder beraad. Dit zal maximaal 45 minuten duren.
 1. De uitslag wordt direct na het beraad van de jury bekend gemaakt.
 1. In beide categorieën zullen een 1e , 2e en 3e prijs worden uitgeloofd. Daarnaast zijn er herinneringsmedailles voor iedere deelnemer/deelnemende club.
 1. Het winnende lied van Deun en Dender wordt tevens beloond met de wisseltrofee.
 1. Voor de categorie Deun en Dender: tijdens de prijsuitreiking worden tevens de winnaars bekend gemaakt van het beste arrangement en de beste tekst. Daarnaast wordt de winnaar van de presentatieprijs en de aanmoedigingsprijs bekend gemaakt.
 1. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Op verzoek van de deelnemers kan in een later stadium een juryrapport worden uitgereikt.
 1. De winnaar van Deun en Dender is verplicht bij de Jeugdprins(es)verkiezingen, Ouverturelure en de Intocht van Prins Alfredo het lied ten gehore te brengen.
 1. Bij het niet nakomen van bovenstaande verplichtingen wordt de desbetreffende club de 1e  prijs ontnomen.

 

Bijlage 1: aandachtspunten van de jury

 • De jury wordt samengesteld door de Evenementencommissie van DBD
 • De jurering betreft vier elementen:
  • De jurering van het carnavalslied Deun en Dender (3 juryleden)
  • De jurering van de presentatieprijs Deun en Dender (2 juryleden)
  • De jurering van de presentatie Deun en Dender (2 juryleden)
  • De jurering van het Gin Dender mar Deunlied (5 juryleden)

Carnavalslied Deun en Dender

Voor het carnavalslied Deun en Dender wordt gejureerd over de volgende rubrieken:

 • Arrangement/Melodie
  • Hierbij wordt gelet of het nummer goed loopt en of het lekker ‘hangt’.
  • Is de melodie gemakkelijk mee te zingen en goed in het gehoor liggend?
  • Is de melodie origineel of lijkt het veel op een bestaande melodie?
 • Tekst
  • Is de tekst origineel en klopt deze bij de melodie?
  • Is de tekst goed mee te zingen?
  • Is de tekst geschikt voor een Dommelbaorzedurps carnavalslied?
 • Zang/Samenspel
  • Hoe is de verstaanbaarheid van de gezongen tekst?
  • Is er een goede balans tussen zang en orkest?
  • Wordt er enthousiast gezongen en hoe is de onderlinge stemming en balans als er met meerderen wordt gezongen?
 • Aanmoedigingsprijs
  • Nader te bepalen door de jury onderling. Deze prijs wordt alleen uitgereikt naar beoordeling van de jury.

De beoordeling van de rubrieken komt tot uiting door middel van het geven van een cijfer door de juryleden. Voor de muziek, tekst en zang wordt apart een cijfer gegeven, dit kan variëren van 5 t/m 11. De aanmoedigingsprijs zal door de jury zelf worden beslist.

Presentatieprijs Deun en Denderlied

 • Uitbeelding lied
  • Ondersteunt de uitbeelding van het lied het motto en de tekst van het lied?
 • Podiumgebruik
  • Worden alle mogelijkheden van het podium gebruikt?
 • Creativiteit
  • Het gaat hierbij om de creativiteit bij het bedenken van de presentatie. Is het slim bedacht of juist erg simpel, waarbij erg simpel zeer slim en creatief kan zijn.
 • Kleding
  • Is de kleding verzorgd, gekocht of zelfgemaakt, en ondersteunt het de uitbeelding van het lied?

De beoordeling van de rubrieken komt tot uiting via het geven van een cijfer door de juryleden, hierbij wordt er gelet op de bovenstaande rubrieken en één punt gegeven. Men heeft de keuze uit de punten 5 t/m 11.

Lied/presentatie

 • De zaal
  • Hoe komt het nummer over op de zaal, wordt het enthousiast gebracht, blijft het hangen en slaat het aan?

De beoordeling van deze rubriek komt tot uiting via het geven van een cijfer door de juryleden, hierbij wordt er gelet op de bovenstaande rubrieken en één punt gegeven. Men heeft de keuze uit de punten 5 t/m 11.

Deze punten worden opgeteld bij het totaalaantal punten van het carnavalslied.
 

Carnavalslied Gin Dender mar Deun

Voor het carnavalslied Gin Dender mar Deun wordt gejureerd over de volgende rubrieken:

 • Tekst
  • Is de tekst origineel en klopt deze bij de melodie?
  • Is de tekst goed mee te zingen?
  • Is de tekst geschikt voor een Dommelbaorzedurps carnavalslied?
 • Zang/Samenspel
  • Hoe is de verstaanbaarheid van de gezongen tekst?
  • Is er een goede balans tussen zang en orkest?
  • Wordt er enthousiast gezongen en hoe is de onderlinge stemming en balans als er met meerderen wordt gezongen?
  • Loopt het nummer goed, ‘hangt’ het lekker.
  • Is het gemakkelijk mee te zingen en goed in het gehoor liggend?
  • Begeleiding door een club met live muziek zal altijd de voorkeur hebben.

Presentatieprijs Gin Dender mar Deun

 • Uitbeelding lied
  • Ondersteunt de uitbeelding van het lied het motto en de tekst van het lied?
 • Podiumgebruik
  • Worden alle mogelijkheden van het podium gebruikt?
 • Creativiteit
  • Het gaat hierbij om de creativiteit bij het bedenken van de presentatie. Is het slim bedacht of juist erg simpel, waarbij erg simpel zeer slim en creatief kan zijn.
 • Kleding
  • Is de kleding verzorgd, gekocht of zelfgemaakt, en ondersteunt het de uitbeelding van het lied?

De beoordeling van de rubrieken komt tot uiting via het geven van een cijfer door de juryleden. Voor de muziek, tekst en zang wordt apart een punt gegeven, dit kan variëren van 5 t/m 11.