Lid worden

Carnaval is een prachtig stukje cultureel erfgoed. Vier dagen lang de omgekeerde wereld. Een feest met een diepere betekenis, dat op onze eigen Dommelbaorzedurpse wijze gevierd wordt met alle Baorzen en Baorzinnen.
Mocht je wat van je tijd beschikbaar willen stellen aan Dommelbaorzedurp of vind je het leuk om samen met Prins en Gevolg carnaval te vieren, neem dan contact op met het secretariaat:

secretariaat.dbd@gmail.com Direct aanvragen via formulier

Naast een "hilleboel hèndjes" heeft Dommelbaorzedurp ook leden nodig. 
Dommelbaorzedurp is een vereniging die door leden wordt gedragen, ook financieel.
De financiële steun en toeverlaat van het Rijk der Alfredo's zijn de donateurs. Zij schenken grote of kleine bedragen, contant of op rekeningnummer NL55 RABO 0155 4421 47 t.n.v. Carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp.

Dommelbaorzedurp kent vijf soorten leden:

  • Carnavalsclub à € 44,00 per jaar
  • Baors (gewoon lid) à € 22,00 per jaar
  • Bovenmaotse Baors à € 66,00 per jaar
  • Snoekbaorske (0 t/m 11 jaar) à € 11,00 per jaar
  • Baorske (12 t/m 18 jaar)  à € 11,00 per jaar 

 

Een Bovenmaotse Baors ontvangt een sierlijk draag- en toonbaar "Dansmeske op de Baors" dat jaarlijks kan worden uitgebreid met een Dommelbaorzedurpse Baors. Zo ontstaat een heus carnavalsaquarium.
Bovenmaotse Baorzen hebben tevens vrij toegang tot alle door de carnavalsorganisatie Dommelbaorzedurp georganiseerde carnavalsevenementen en kunnen gratis deelnemen aan de carnavalsbrunch.

Alle leden kunnen invloed uitoefenen op het beleid van Dommelbaorzedurp tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Word lid, vrijwilliger of donateur!
Want zonder jouw ondersteuning en hulp zal dit stukje cultureel erfgoed niet kunnen blijven bestaan!