Een stukje historie.

Het oude Vaandel van Dommelbaorzedurp is op dit moment in de conserverende handen van het Vughts Historisch Museum. Een uitstekende plaats waar het oude Vaandel kan bijkomen en nagenieten van bewezen diensten.

In 1981 mocht Z.D.H. Prins Alfredo Vlll van een uiterst onderdanige vaandelmaakster Liesbeth Korthals-van Dijk het huidige magnifieke vaandel in ontvangst nemen. Diep blauw, met goud versierd en vanaf 1987 voorzien van de hoogst persoonlijke onderscheiding van Prins Alfredo zelf. Van linksonder naar rechtsboven loopt een diagonaal. Onder deze lopende diagonaal zijn de voor Dommelbaorzedurp zo kenmerkende baorsjes aangebracht. Boven de diagonaal zijn elementen van het Wapen van Vught verwerkt met op de diagonaal zelf de Brabantse Leeuw. Het geheel symboliseert de transformatie van Vught naar Dommelbaorzedurp en uiteraard weer terug, anders zou de eindigheid van het Carnaval toch niet begrensd zijn?!

Op 11-11-1981 werden omtrent het gebruik van het Vaandel de navolgende regels vastgesteld;
  • het diep blauw met goud versierde Vaandel van Dommelbaorzedurp, verder 'het Vaandel' te noemen, zal alleen op hoogtijdagen gezien mogen worden, behalve door degene, die het beheer voert over het Vaandel; 
  • het Vaandel mag alleen gezien worden als het ontdaan is van alle mottenballenlucht; 
  • het Vaandel mag nooit en te nimmer in aanraking komen met het plaveisel; 
  • het Vaandel wordt het liefst gezien in de handen van een Standaardruiter. Mocht een Standaardruiter niet voorhanden zijn, dan kan een speciaal daartoe opgeleide ruiter of lid van de Raad van XI afdoende zijn; 
  • het Vaandel mag op geen enkele wijze een reinigingsbeurt ondergaan die kan leiden tot kleur verfletsing of materiaalaantasting; 
  • op het Vaandel mag te allen tijde een bod gedaan en middels legale pecunia ingelost worden, zonder dat de bieder zich op enigerlei wijze eigenaar van het Vaandel mag noemen. De met deze actie gemoeid som geld wordt gestort in een speciaal daartoe te openen onderhoudsfonds voor het Vaandel van Dommelbaorzedurp;
  • de Veldwachter ziet toe op naleving van deze regels en is bevoegd overtredingen te constateren en te beboeten.

    De Protocol bewaarders.